Wat is risicomanagement en wat is het verband met AML?

{{ image_alt:risicomanagement_inline-1638359055.jpg }}

Anti Money Laundering en risicomanagement: ze zijn sterk met elkaar verbonden. In dit artikel leest u hoe belangrijk risicomanagement is en welke rol het speelt binnen het antiwitwassen.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is het beleid van een bedrijf om risico’s op een bepaalde manier te beheersen. Met risicomanagement identificeert u alle mogelijke risico’s en bedenkt u hier het beste plan voor. Als bedrijf is het slim om een goed beleid qua risicomanagement op te stellen. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s, kunt u de gevolgen van deze risico’s voorkomen of snel aanpakken.

Het is daarom noodzakelijk om voor alle denkbare risico’s een maatregel in petto te hebben. Zo kan deze maatregel worden toegepast wanneer dit nodig is. U komt immers niet ‘opeens’ met een probleem te zitten. Het risico is van tevoren berekend en kan met een gepast voorbedacht beleid worden aangepakt.

 

Dat geldt ook voor financiële instellingen en Wwft-compliance. Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, eisen dat u een sterk beleid hebt om witwassen te voorkomen. Met de AML-software van SmartSearch kunt u vanaf één plek voldoen aan alle KYC-vereisten, sanctiecontroles, checks op ongunstige berichten in de media en controles op zwarte lijsten. Verder doet u een verscherpt cliëntenonderzoek indien nodig en kunt u klanten doorlopend monitoren. Zo beheerst u uw risico’s met deze geautomatiseerde vorm van risicomanagement. En blijft u Wwft-compliant.

Waarom risicomanagement?

Risicomanagement biedt een organisatie de mogelijkheid om snel te anticiperen op risico's. Zo werkt dat ook in de wereld van Anti Money Laundering. Door – als financiële instelling – op voorhand risico's van cliënten in kaart te brengen, voorkomt u grote gevolgen. U weet zo precies naar welke risico’s extra aandacht uit moet gaan. En kunt dit doorlopend in de gaten houden. Met een goed risicobeleid komt u niet voor onverwachte problemen te staan. Dit komt de continuïteit van uw bedrijf ten goede.  

Welke processen zijn betrokken bij risicomanagement?

Er bestaan honderden hulpmodellen die gebruikt kunnen worden als het gaat om risicomanagement. Met risicomanagement gaat het uiteindelijk om de risico’s te beheersen, zodat er een grotere kans is dat de organisatie haar doelstelling haalt. Veel modellen geven u een goed inzicht in de mogelijke risico’s waar u tegen aan kunt lopen. Welk risico prioriteit heeft en welke iets minder. Hieronder volgen zes veelvoorkomende stappen binnen risicomanagement.

1. Het doel bepalen

Risicomanagement begint met het stellen van een bepaald doel. Een doel is bijvoorbeeld het voorkomen en bestrijden van witwassen.

2. Risico’s identificeren

Daarna volgt de stap om alle risico’s is in kaart te brengen. U identificeert daarbij alle soorten risico’s. Dit gebeurt ook in de wereld van Anti Money Laundering. Bijvoorbeeld bij de onboarding van nieuwe klanten.

Een klant dient geïdentificeerd en geverifieerd te worden. En vervolgens is het belangrijk om bij een nieuwe klant de mogelijke risico’s te achterhalen. Voordat financiële instellingen goedkeuring geven aan een klant, moeten zij weten welk risico zij lopen bij een eventuele samenwerking. Daarom is het van belang de klant goed te kennen en te screenen.

3. Risico’s analyseren en evalueren

De derde stap is het analyseren en evalueren van de vastgestelde risico’s. U verzamelt de risico’s en classificeert deze. Zijn er veel grote risico’s? Welke hebben de hoogste prioriteit? Welke hebben de minste prioriteit? Met deze analyse komt er meer overzicht in alle mogelijke risico’s.

Er zijn veel verschillende soorten risico’s. De een is groter dan de ander. En niet op elk mogelijk risico hoeft meteen gereageerd te worden. Daarom worden alle geïdentificeerde risico’s beoordeeld en gelabeld binnen deze stap. Daarbij staat de vraag centraal of de risico’s passen binnen de bereidheid van de organisatie om de betreffende risico’s te lopen. Dit wordt ook wel risicobereidheid genoemd.

In het geval van compliance kan een klant een dusdanig controversieel verleden hebben, dat u als financiële instelling niet met deze persoon wil samenwerken. De klant vormt dan een groot risico op bijvoorbeeld witwassen. Na een grondige check kunt u in zo een geval bepalen dat een samenwerking een te groot risico is.

4. Risico’s behandelen

Als de risico’s zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd, is het tijd voor actie. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie, moet de organisatie een besluit nemen over de wijze waarop het met de risico’s om wil gaan.

In de strijd tegen witwassen kan een financiële instelling bijvoorbeeld een risico uitsluiten door geen samenwerking met een klant aan te gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de klant in het verleden vaak negatief in het nieuws is verschenen op het gebied van witwassen of corruptie. Het kan ook zijn dat een financiële instelling kiest om wél samen te werken met een klant, maar een hoog risicoprofiel instelt. Zo weet iedereen binnen de organisatie dat deze klant een vergroot risico vormt en vaker moet worden gecontroleerd op sanctielijsten en ongebruikelijke transacties.

5. Risico’s monitoren

De volgende stap is het monitoren van het risico. Dit heeft als doel de risico’s te bewaken, volgen en beoordelen. Risicomanagement is een doorlopend proces en risico’s kunnen met de tijd groter of kleiner worden. Het continu monitoren van het risico is belangrijk om snel te anticiperen.

6. Communiceren en rapporteren

De laatste stap binnen risicomanagement is het doorlopend communiceren en rapporteren over de aanwezige risico’s. Dit is belangrijk om risico’s in de gaten te houden en te voorkomen dat er plotseling dingen onder de radar gebeuren. Op basis van rapportage en monitoring blijven gestelde risico’s in het vizier. Ook wordt duidelijk hoe processen beter en efficiënter kunnen.

De relatie tussen risicomanagement en Anti Money Laundering

Risicomanagement is een belangrijk aspect binnen een organisatie. Een bedrijf wil een bepaald doel bereiken, maar mag de gevaren op weg hiernaartoe niet over het hoofd zien. Alleen zo kan het doel daadwerkelijk bereikt worden.

Dat is precies waar het bij AML ook om gaat. Het doel is om witwassers en andere financieel-criminelen geen kans te geven hun illegale praktijken uit te voeren. Ook daar komt risicomanagement bij kijken. Welke klanten vormen bijvoorbeeld een risico? Klant A kan een laag risico vormen, maar misschien blijkt uit cliëntenonderzoek dat klant B een verhoogd risico vormt voor een samenwerking. Zorg er voor dat alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart worden gebracht.

Veel AML-software omvat een geïmplementeerde vorm van risicomanagement. Zo ook het AML-platform van SmartSearch. Met dit digitale platform kunt u al uw risico’s beheersen. Het AML-platform helpt u daarbij.

Risico’s op waarde schatten met AML-platform van SmartSearch

Met het AML-platform van SmartSearch doet u ook aan risicomanagement. U controleert namelijk dagelijks uw klanten op mogelijke risico’s. Wijzigt er iets binnen het profiel van een klant? Dan krijgt u hier een melding van. U kunt zo eventueel het risicoprofiel aanpassen en deze klant nog beter in de gaten houden.

Meer weten? 

Meer weten over wat het AML-platform van SmartSearch voor u kunt betekenen? Vraag een vrijblijvende demo aan.

Bericht delen
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.