{{ image_alt:integrations-(sfconflict-dario-parall.ax-2019-10-21-16-38-01).jpg }}

Wat betekent verscherpt cliëntenonderzoek?

Om het belang van verscherpt cliëntenonderzoek aan te geven, moeten we eerst ken-uw-klant-controles (Know Your Customer, KYC) toelichten.    

KYC-onderzoek moet worden uitgevoerd voor elke cliënt waarmee uw bedrijf overweegt zaken te doen. Het is een vrij eenvoudig proces waarbij de identiteit van uw cliënt buiten twijfel wordt geverifieerd door gegevens zoals naam, adres en geboortedatum te vergelijken met de beschikbare openbare informatie.

Verscherpt cliëntenonderzoek is echter alleen vereist bij cliënt en die als risicovol kunnen worden aangemerkt. Verscherpt cliëntenonderzoek is in feite het proces waarbij de reputatie en achtergrond van uw cliënt nog verder worden onderzocht, nadat zijn identiteit is geverifieerd. Deze stap is bedoeld om uw bedrijf te beschermen tegen het onbewust zakendoen met een persoon of entiteit die een groot risico vormt op het gebied van het witwassen van geld of die kwetsbaarder is voor corruptie.

Wie heeft behoefte aan verscherpt cliëntenonderzoek?

Om te bepalen of uw cliënt voor verscherpt cliëntenonderzoek in aanmerking komt, moet u nagaan of hij/zij al dan niet aan een of meer van de onderstaande criteria voldoet.

Risicofactoren van de cliënt:

-         De cliënt is een PEP

-         De cliënt is een SIP

-         Elke persoon of entiteit waarvoor een sanctie geldt

-         Grote mate aan  negatieve publiciteit

-         Grooteigen vermogen

-         Cliënt en die betrokken zijn bij ongebruikelijke, complexe of doelloze transacties

Geografische risicofactoren:

-         Landen waartegen sancties of embargo’s zijn ingesteld

-         Hoog risico derde landen

-         Een land op de FATF-lijst van andere gecontroleerde rechtsgebieden (grijze lijst)

-         Een land op de FATF-lijst van rechtsgebieden met een oproep tot actie (zwarte lijst)

-         Alle landen die verboden terroristische organisaties hebben 

De risicogebaseerde benadering van de FATF

De FATF vereist dat alle landen en bedrijven werken volgens een risicogebaseerde benadering van maatregelen tegen witwaspraktijken. Dit geldt voor elk aspect van AML-compliance, inclusief verscherpt cliëntenonderzoek.

In de inleiding van de 40 aanbevelingen die de FATF in 2004 heeft gepubliceerd, staat dat een risicogebaseerde benadering ‘landen in staat stelt om, binnen het kader van de FATF-vereisten, een flexibelere reeks maatregelen te nemen om hun middelen doelgerichter in te zetten en preventieve maatregelen toe te passen, die in verhouding staan tot de aard van de risico’s’. 

Daarom is verscherpt cliëntenonderzoek alleen vereist voor cliënt en die als zeer risicovol of vermogend kunnen worden beschouwd. Naafronding van de KYC-controles (ken-uw-klant) , kunt u bepalen of uw cliënt nader moet worden onderzocht en een risicogebaseerde aanpak hanteren voor verdere stappen.

Uw checklist voor verscherpt cliëntenonderzoek

Er zijn geen officiële richtlijnen voor wat verscherpt cliëntenonderzoek precies moet inhouden. Het is alleen vereist dat de verdere controles in verhouding staan tot het risiconiveau dat uw cliënt vormt. Hieronder vindt u een overzicht van wat datverscherpt cliëntenonderzoek kan omvatten:

·         Een grondig inzicht in het risico dat uw klant vormt.

·         Meer informatie verkrijgen uit een bredere selectie van bronnen.

·         Regelmatig geplande achtergrondcontroles om uw risicobeoordeling te onderbouwen.

·         Inzicht in de herkomst van het geld van uw klant om er zeker van te zijn dat dit niet afkomstig is uit financiële misdrijven.

·         Uw gegevens organiseren op een manier die AML-conform is en toegankelijk in geval van een audit.

Wat gebeurt er als u geen verscherpt cliëntenonderzoek uitvoert?

Als u hebt vastgesteld dat een cliënt een risico vormt voor uw bedrijf, kan het niet uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek uw bedrijf kwetsbaarder maken voor financiële misdrijven zoals het witwassen van geld.

Kort samengevat: u zet de financiële integriteit en de reputatie van uw bedrijf op het spel als u geen verscherpt cliëntenonderzoek uitvoert. Als uw bedrijf bovendien aan een audit wordt onderworpen om te controleren of het AML-conform is en u hebt geen verscherpt cliëntenonderzoek uitgevoerd voor cliënt en met een hoog risico, dan kunt u ernstige boetes oplopen.

SmartSearch kan helpen

Nadat we namens u KYC-controles hebben gedaan, voeren we een uitgebreide selectie van AML-controles uit met behulp van het geaggregeerde SmartSearch-platform. Dit omvat het screenen op PEP’s, SIP’s, sancties en negatieve publiciteit aan de hand van de Dow Jones Watchlist – een ongeëvenaarde bron die elke dag wordt bijgewerkt voor optimale nauwkeurigheid.

Als we een match vinden voor uw cliënt, dan geven we u een gedetailleerd overzicht van het risico voor uw bedrijf, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen en verscherpt cliëntenonderzoek kunt starten. We kunnen u ook helpen met doorlopende monitoring – een integraal onderdeel van verscherpt cliëntenonderzoek – aangezien onze dagelijkse monitoringdienst u waarschuwt bij elke wijziging in de status van uw cliënt in onze database.  

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.