{{ image_alt:integrations-(sfconflict-dario-parall.ax-2019-10-21-16-38-01).jpg }}

Wat is de Financial Action Task Force?

De Financial Action Task Force (FATF), in 1989 op verzoek van de G7 opgericht, is een internationale organisatie, die de wereldwijde standaard vaststelt voor het tegengaan van ‘het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens.’37 landen zijn lid van de FATF, en de organisatie  wordt algemeen beschouwd als de meest invloedrijke op het gebied van de bestrijding van financiële corruptie.

In het kort ziet de FATF erop toe dat haar leden de nodige stappen ondernemen om de financiële integriteit van hun land te waarborgen en preventieve maatregelen te nemen, zoals economische sancties en verplicht cliëntenonderzoek.

Welke landen zijn lid van de FATF?

Naast 2 regionale organisaties – de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golf, zijn op dit moment 37 landen lid, waaronder de grootste economieën in de wereld.  In de lijst hieronder kunt u zien welke landen lid zijn.   

 • Argentinië

 • Australië

 • België

 • Brazilië

 • Canada

 • China

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Griekenland

 • Hongkong

 • IJsland

 • India

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Japan

 • Luxemburg

 • Maleisië

 • Mexico

 • Nederland

 • Nieuw-Zeeland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Republiek Korea

 • Russische Federatie

 • Saudi-Arabië

 • Singapore

 • Spanje

 • Turkije

 • Verenigd Koninkrijk

 • Verenigde Staten

 • Zuid-Afrika

 • Zweden

 • Zwitserland

De zwarte lijst van de FATF

Sinds 2000 publiceert de FATF jaarlijks een lijst van ’niet-coöperatieve landen en gebieden’ (ook bekend als NCCT’s of non-cooperative countries and territories). Dit zijn landen die niet hebben samengewerkt met de lidstaten om de internationale bestrijding van het witwassen van geld en andere financiële misdrijven te ondersteunen. De lijst stond bekend als de zwarte lijst van de FATF, maar is recent omgedoopt tot de lijst Oproep tot tegenmaatregelen .

Als een land of jurisdictie op de grijze lijst van de FATF wordt geplaatst (nu bekend als de lijst van ‘Jurisdicties onder verscherpt toezicht), moet dit als een officiële waarschuwing worden beschouwd. Dit betekent dat als zij niet beginnen met het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen zoals aangegeven in de FATF-aanbevelingen, ze al snel op de zwarte lijst zullen worden geplaatst.

FATF-aanbevelingen

In 1990 publiceerde de FATF een lijst van 40 formele aanbevelingen voor het voorkomen van het witwaspraktijken. Sindsdien zijn de aanbevelingen uitgebreid met maatregelen tegen de financiering van terrorisme. In 2012 werden ze voor het laatst gewijzigd. Deze aanbevelingen vormen de basis voor antiwitwaswetgeving over de hele wereld. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste  aanbevelingen die de deelnemende landen moeten uitvoeren:

- Het witwassen van geld moet strafbaar zijn en de autoriteiten moeten de opbrengsten ervan legaal in beslag kunnen nemen.

- Een risicogebaseerde aanpak moet worden ingevoerd; beoordeel hoe kwetsbaar uw bedrijf is voor witwaspraktijken en neem vervolgens passende bestrijdingsmaatregelen.

- Elk rechtsgebied dat lid is van de FATF moet een procedure voor economische sancties invoeren om personen of entiteiten, die zich schuldig hebben gemaakt aan financiële misdrijven, te straffen en verdere misdrijven te voorkomen .

- Alle personen en organisaties in FATF-landen zijn wettelijk verplicht om verdachte transacties te melden aan de bevoegde financiële autoriteit.

Wat betekent de FATF voor AML-naleving?

De aanbevelingen van de FATF spelen een belangrijke rol in de verschillende pijlers van AML-compliance voor bedrijven in het Nederlands. De FATF definieert, bijvoorbeeld, het concept PEP’s (politiek prominente personen of, in het Engels, politically exposed persons) en PEP-compliance is van cruciaal belang om te voldoen aan de AML-regelgeving. Het screenen van uw potentiële cliënt [LSW1]  aan de hand van de PEP-lijsten kan uw bedrijf beschermen tegen het werken met personen die kwetsbaarder zijn voor omkoping en corruptie vanwege hun prominente positie in de samenleving.

Naast PEP-screening vraagt de FATF aan financiële organisaties ook om KYC-controles (ken-uw-klant)  uit te voeren voordat zij zaken doen, om hun identiteit te verifiëren. Deze controles, ook wel bekend als cliëntenonderzoek, bestaan meestal uit het bevestigen van de naam, de geboortedatum en het adres van een potentiële cliënt door het screenen van sanctielijsten en dergelijke.

Hoe kan SmartSearch helpen

Controles zoals PEP en KYC (ken-uw-klant) zijn enorm tijdrovend om handmatig uit te voeren en een inefficiënt gebruik van bedrijfsmiddelen. De verificatietool van SmartSearch is een uniek platform dat AML-controles enorm vereenvoudigt. Met behulp van ons geautomatiseerde systeem kunnen we grondige KYC-, sanctie- en PEP-screenings uitvoeren aan de hand van de Dow Jones Watchlist, die dagelijks wordt bijgewerkt voor optimale nauwkeurigheid.       

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.