{{ image_alt:integrations-(sfconflict-dario-parall.ax-2019-10-21-16-38-01).jpg }}

Wat is een PEP?

De term ‘PEP’ ( Politically Exposed Person of politiek prominente persoon) werd in de jaren negentig van de vorige eeuw bedacht en verwijst in wezen naar iedereen met een prominente positie in het openbare leven, of dat nu binnen de overheid, de wetshandhaving of in overheidsbedrijvenis.

Het is van cruciaal belang om PEP's te identificeren en tijdens uw AML-controles hier bijzondere aandacht aan te besteden, omdat ze over het algemeen worden gezien als gevoeliger voor omkoping en andere financiële misdrijven vanwege hun prominente functies, rijkdom en invloed. Dit betekent dat ze een groter witwasrisico vormen voor uw bedrijf. Als u besluit om in zee te gaan met een PEP, zult u verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en zij vereisen meer doorlopende monitoring dan andere potentiële klanten of cliënten.

Wie wordt beschouwd als een politiek prominente persoon of PEP?

Er is geen algemeen aanvaarde definitie voor PEP's, maar de meeste organisaties maken gebruik van de richtlijnen van de Financial Action Task Force. De FATF definieert PEP’s als ‘personen die in het binnenland een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed.’ Enkele voorbeelden van functies die als PEP's kunnen worden aangemerkt:

-         Senior leidinggevenden in overheidsbedrijven, zoals de BBC

-         overheidsfunctionarissen

-         Leiders van politieke partijen

-         Hooggeplaatste leden van religieuze groeperingen

-         Hooggeplaatste militaire functionarissen

-         Consuls en ambassadeurs

-         Leden van het Hogerhuis

-         Parlementsleden

-         Nauwe vrienden of relaties van een van de bovenstaande personen

Terwijl sommige organisaties deze rollen in verschillende categorieën kunnen filteren om de mate van het risico te bepalen, behandelt SmartSearch elke match met evenveel belang. Onze geavanceerde geautomatiseerde PEP-screeningsoftware kan zelfs politiek prominente personen opsporen die zijn geregistreerd onder bijnamenaliassen en afkortingen zodat een grondige zoekactie gegarandeerd is.

Hoe lang wordt een PEP als een PEP beschouwd?

In aanbeveling 12 van de FATF-richtlijn staat dat ‘de behandeling van een cliënt of klant die niet langer een prominente publieke functie bekleedt, gebaseerd moet zijn op een risicobeoordeling en niet op voorgeschreven tijdslimieten.’

Met andere woorden, dit is meestal voor interpretatie vatbaar. Iemand die in het verleden een PEP is geweest, kan nog jaren nadat hij de prominente functie heeft verlaten, in aanmerking komen als PEP, als hij binnen zijn vakgebied nog relatief bekend is. Zodra een vroegere of huidige PEP is geïdentificeerd, kunt u naar eigen goeddunken beslissen hoe u verdergaat, maar met waakzame, doorlopende monitoring kunt u de risico’s beheersen.

Wat is een PEFP?

In de FATF-richtlijnen wordt een specifiek onderscheid gemaakt tussen PEP's in het Verenigd Koninkrijk en PEP's in het buitenland, die ook in aanmerking moeten worden genomen tijdens uw AML-controles. Een PEFP of Politically Exposed Foreign Person - politiek prominente persoon uit het buitenland wordt door de FATF gedefinieerd als elke ‘persoon die een prominente publieke functie bekleed of heeft bekleed in een ander land.’

SmartSearch werkt op  wereldwijde schaal en met onze geavanceerde screening-software kunnen we PEFP’s net zo gemakkelijk identificeren als PEP’s. Dus u kunt er zeker van zijn dat we nooit iets over het hoofd zien.

Wat moet u doen in verband met PEP’s?

Het identificeren van PEP's onder uw potentiële klanten en cliënten is het halve werk - het is van cruciaal belang dat u PEP's kunt herkennen wanneer u uw AML-controles uitvoert, aangezien zij het witwasrisico voor uw bedrijf drastisch verhogen.

Als u eenmaal een PEP hebt geïdentificeerd, moet u verder onderzoek doen, een diepgaand profiel opbouwen rond hun publieke rol en vaststellen hoe zij uw bedrijf kwetsbaarder kunnen maken. Aan de hand van deze gegevens kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of u al dan niet met hen in zee wilt gaan.

Als u beslist om met een PEP samen te werken, vereist dit een intensievere doorlopende monitoring dan in het geval van een normale cliënt of klant. Naast verscherpt cliëntenonderzoek moet uw proces voor doorlopende monitoring maatregelen omvatten zoals het nauwlettend in de gaten houden van alle toekomstige transacties, het regelmatig beoordelen van hun PEP-status en het vaststellen van duidelijke bedrijfsgrenzen.

Hoe kan SmartSearch helpen?

Onze complete AML-oplossing is een uitgebreid platform waarmee PEP’s en PEFP’s gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd met behulp van ongeëvenaarde bronnen zoals de Dow Jones Watchlist, die dagelijks wordt bijgewerkt. 

Voer al uw AML-controles op één plek uit, van initiële controles tot sanctiescreening en doorlopende monitoring. – AML-naleving is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met ons geautomatiseerde systeem kunt u er zeker van zijn dat geen middel onbeproefd blijft, zodat u altijd alle beschikbare informatie over uw potentiële cliënt of klant krijgt. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.