{{ image_alt:integrations-(sfconflict-dario-parall.ax-2019-10-21-16-38-01).jpg }}

De Financial Conduct Authority

De Financial Conduct Authority (FCA of de autoriteit voor controle op financieel gedrag) is de belangrijkste Britse financiële toezichthouder verantwoordelijk voor het handhaven van de integriteit van financiële organisaties en markten in het Verenigd Koninkrijk. De FCA werd opgericht in 2013, in het kielzog van de Financial Services Act van 2012 en werd de officiële vervanger van de FSA, die op 1 april 2013 werd afgeschaft.

Aan wie biedt de FCA bescherming?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de FCA niet alleen verantwoordelijk voor de bescherming van consumenten, maar ook van bedrijven in de financiële markt. In het Verenigd Koninkrijk houdt de FCA toezicht op bijna 60.000 bedrijven in de financiële dienstverleningssector met als doel ervoor te zorgen dat zaken op een eerlijke en integere manier worden gedaan. De FCA werkt volgens de volgende drie hoofddoelstellingen:

 

1.       Een niveau van bescherming bieden aan consumenten

2.      Behoud en versterking van de integriteit van het financiële stelsel

3.      Bevordering van de concurrentie tussen aanbieders in het belang van de consument

 

Toezicht en regelgeving van de FCA


Wat doet de FCA nu eigenlijk? Als belangrijkste toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk is de FCA verantwoordelijk voor het vaststellen van de normen waaraan alle financiële producten (zoals ISA's, pensioenen en meer) op de markt moeten voldoen, zowel in de groothandel als in de detailhandel. Als de FCA vaststelt dat de producten van een financiële onderneming niet aan de gestelde normen voldoen, kan de FCA eisen dat deze producten worden ingetrokken of wordt het recht van de onderneming om deze producten aan te bieden opgeschort.

De FCA houdt zich ook aan de antiwitwasregels die zijn ingevoerd door de Financial Action Task Force (FATF), waarin aanbevelingen zijn opgenomen van de 5e richtlijn van de EU inzake witwaspraktijken.

Alle banken en financiële ondernemingen die door de FCA worden gereguleerd, moeten zich ook aan deze AML-regelgeving houden. Ze kunnen dit doen door in hun bedrijf maatregelen te nemen zoals het implementeren van een risicogebaseerde aanpak, het uitvoeren van cliëntenonderzoek, sanctiescreenings en het aanstellen van een MLRO


FCA-registratie en -vergunning

 

Zoals bepaald in de Financial Services Act 2012, is de FCA wettelijk verplicht om een aantal specifieke financiële activiteiten te reguleren. Organisaties, die deze gereguleerde activiteiten uitvoeren, moeten daarom mogelijk bij de FCA geregistreerd of gemachtigd zijn, of beide. 

 Dit betekent dat niet alleen banken, maar ook ondernemingen voor consumentenkrediet, beleggingsondernemingen, benchmarkbeheerders, betalingsdiensten en elektronische geldondernemingen mogelijk een registratie of vergunning van de FCA nodig hebben.

 Het is vermeldenswaard dat banken, verzekeraars en kredietverenigingen worden gereguleerd door de Prudential Regulation Authority (PRA) en de FCA. Ondernemingen in deze categorieën moeten rechtstreeks contact opnemen met de PRA om een vergunning aan te vragen.

FCA-sancties


Als een geregistreerde onderneming in de financiële dienstverleningssector de AML-regelgeving niet naleeft, beschikt de FCA over een aantal handhavingsbevoegdheden. De FCA kan verschillende maatregelen nemen om niet-naleving te bestraffen, maar welke straf wordt opgelegd, hangt af van de aard van het wangedrag. Hier volgen enkele voorbeelden van de mogelijke gevolgen:

 

-        Het intrekken van de FCA-vergunning van een bedrijf

-        Bedrijven en personen verbieden om gereguleerde activiteiten uit te voeren

-        Het uitvaardigen van geldboetes aan wie niet voldoet

-        Het instellen van strafrechtelijke vervolging tegen betrokken partijen

-        Het uitvaardigen van openbare waarschuwingen over het wangedrag van bedrijven en personen

              

Hoe SmartSearch kan helpen


Het volledig voldoen aan de AML-regelgeving kan een ingewikkelde klus zijn, want dit houdt in dat u up-to-date moet blijven met de richtlijnen van de FCA, de FATF en de laatste antiwitwasrichtlijn van de EU. 

Bij SmartSearch maken we elk onderdeel van de AML-naleving gemakkelijk, dankzij ons uitgebreide aanbod van AML-producten, allemaal toegankelijk via één handig platform. SmartSearch kan ervoor zorgen dat uw bedrijf de juiste maatregelen neemt om risico’s op het gebied van financiële criminaliteit tegen te gaan en te allen tijde in orde te zijn voor audits.

Onze diensten omvatten alles van ken-uw-klant-controles (KYC) tot sanctie- en PEP-screenings en ons elektronisch controlesysteem gebruikt de Dow Jones Watchlist, die elke dag wordt bijgewerkt om u de nauwkeurigste resultaten te geven.


Veelgestelde vragen.


Waar staat FCA voor?

FCA staat voor Financial Conduct Authority – dit is de naam van de belangrijkste Britse regelgevende instantie voor de financiële dienstensector. De FCA werd in 2013 opgericht en kwam toen officieel in de plaats van de Financial Services Authority.


Wie wordt door de FCA beschermd?

Het is een algemeen misverstand dat de FCA alleen consumenten in de financiële dienstensector beschermt. In feite is de FCA verantwoordelijk voor het handhaven van integriteitsnormen, die zowel de consumenten als de ondernemingen binnen het financiële systeem en de sector in zijn geheel beschermen.


Wie heeft een FCA-vergunning nodig?

De FCA is op grond van de Financial Services Act 2012 verplicht om vergunningen te verlenen aan alle ondernemingen in de financiële dienstensector. Hieronder vallen alle bedrijven die gereguleerde activiteiten uitvoeren, zoals banken, beleggingsondernemingen en andere bedrijven die consumentenkredieten verstrekken.

 

Wat kan de FCA doen als een bedrijf niet aan de regels voldoet?

De FCA zal niet aarzelen om sancties op te leggen aan ondernemingen die zich niet aan de AML-regels houden. Deze sancties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, formele openbare waarschuwingen, geldboetes, schorsing van de uitvoering van gereguleerde activiteiten en zelfs strafrechtelijke vervolging. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.