Wat doen we?

Witwasbestrijding

Witwasbestrijding.

Wat is witwasbestrijding of Anti-Money Laundering (AML)?

Bij het witwassen van geld proberen criminelen hun illegaal verkregen geld in het financiële systeem te integreren, zodat het lijkt alsof het legaal is verdiend.  Witwasbestrijding bestaat uit de wetten, voorschriften en procedures die zijn ontworpen om witwaspraktijken te voorkomen.

Evoluerende witwastechnieken

Witwassen van geld in een post-pandemische wereld

Net als iedereen passen criminelen zich aan aan een post-pandemische wereld en veranderen ze hun manier van werken, omdat er grote verschuivingen plaatsvinden in een groot deel van de wereldeconomie. Van een toename van cybercriminaliteit, zoals phishing aanvallen en malware, tot een toename van fraude, financiële criminaliteit evolueert voortdurend. 

Welke controles zijn er om het witwassen van geld te voorkomen?

Criminalisering 

Het witwassen van geld is een strafbaar feit dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf of geldboete. Er zijn 5 verschillende soorten witwasmisdrijven, namelijk:

• Een persoon of bedrijf helpen om de opbrengsten van misdrijven te behouden.  

• Het verkrijgen, bezitten of gebruiken van opbrengsten van misdrijven.

• Het verbergen van de opbrengsten van misdrijven om ontdekking te voorkomen.

• Het niet melden van verdachte activiteiten aan de autoriteiten.

• Een verdachte tippen dat hij of zij wordt onderzocht

Know Your Customer (KYC) controles

Een verplicht onderdeel van het klantenonderzoek, KYC-controles verminderen het risico op betrokkenheid bij het witwassen van geld drastisch door de identiteit van uw klant te bevestigen. Het SmartSearch-platform kan snel en nauwkeurig de identiteit van uw klant verifiëren, zonder dat er papierwerk nodig is. 

Recordbeheer

Veel financiële instellingen houden een archief bij van gedetailleerde gegevens en transacties, in combinatie met software die een waarschuwing geeft bij verdachte activiteiten. Zo'n recordbeheer is een cruciale middel om het witwassen van geld tegen te gaan. 

Vasthoudperiodes

Een eenvoudig maar effectief concept, aanhoudingsperioden worden door veel banken gebruikt om het risico te verkleinen dat criminelen hun geld witwassendoor het over te maken. Met een bewaarperiode moet een storting een bepaald aantal werkdagen op een rekening blijven staan ​​voordat deze kan worden verplaatst. 

Regelgevende technologie (regtech)

Regelgevende technologie (of regtech) maakt gebruik van wereldwijde databases en volglijsten om uitgebreide controles uit te voeren, doorlopende monitoring uit te voeren en verdachte zaken op te merken. Regtech-platforms zoals SmartSearch worden steeds geavanceerder en een onfeilbare manier om ervoor te zorgen dat uw naleving van de antiwitwaswetgeving voldoet aan de meest recente regelgeving.

Enkele onderdelen waarmee we u kunnen helpen:

Wat is de antiwitwasrichtlijn?

De antiwitwasrichtlijn is ontworpen als kader om de bescherming van de EU tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering te verbeteren. De richtlijn verplicht alle gereguleerde bedrijven om de identiteit van hun cliënt en te verifiëren, transacties te controleren en alles wat verdacht is, te melden. In de meest recente antiwitwasrichtlijn is bepaald dat, waar mogelijk, elektronische verificatie moet worden gebruikt.

Wie moet er voldoen aan de AML-regelgeving?

Alle bedrijven die kwetsbaar zouden kunnen zijn voor witwaspraktijken moeten voldoen aan de AML-regelgeving. Tot de gereguleerde sectoren behoren juridische en financiële dienstverleners, accountants, beleggings- en vastgoedondernemingen en verzekeraars.

Wat gebeurt er als u niet aan AML voldoet?

Het niet naleven van de AML-regelgeving heeft ernstige gevolgen, van waarschuwingen en reputatieschade tot boetes, sancties en, in de ernstigste gevallen, strafrechtelijke vervolging.

Hoe voldoet u aan de AML-regelgeving?

U moet cliëntenonderzoek doen - waaronder het screenen op sancties en politiek prominente personen (Politically Exposed Persons, PEP) - om er zeker van te zijn dat uw cliënten zijn wie ze beweren te zijn. Deze informatie moet intern worden geregistreerd en up-to-date worden gehouden, zodat u uw bedrijfsrisico opnieuw kunt beoordelen als de omstandigheden van een cliënt veranderen.

Krijg de hulp die u nodig heeft

Ons unieke verificatieplatform is de enige KYC-oplossing die ook een volledige sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring biedt. Alle controles worden automatisch in het systeem opgeslagen en garanderen zo dat uw administratie waterdicht is.. Dit betekent dat u slechts één technologie hoeft te gebruiken voor al uw AML- en compliance-behoeften. 

{{ image_alt:shield.svg }}

En dit is waar wij in beeld komen

SmartSearch biedt een one-stop-shop voor alle AML-vereisten van uw bedrijf. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem kunnen medewerkers op elk niveau met succes AML-controles uitvoeren. We updaten en verbeteren het platform voortdurend om ervoor te zorgen dat het de toonaangevende AML-oplossing op de markt blijft.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie