Wat doen we?

Fraudepreventie

Fraudepreventie

Wat is fraudepreventie?

Fraudepreventie is een reeks maatregelen die worden genomen om de activa van een bedrijf te beschermen en de veiligheid ervan te waarborgen. Deze maatregelen omvatten meestal het monitoren van klanten om verdachte activiteiten op te sporen.

We kunnen u helpen...

Wat is AML-fraude?

AML staat voor Anti-Money Laundering en dat is het proces van het voorkomen, opsporen en rapporteren van witwaspraktijken. De AML-wetgeving is ingevoerd om procedures, wet- en regelgeving te bieden om te waarschuwen voor het mogelijke risico van witwaspraktijken en om frauduleuze transacties te identificeren. AML-fraude is een andere term voor het witwassen van geld. Witwassen is het proces waarbij criminelen proberen om illegaal verkregen geld te legitimeren. Het witwassen van geld verloopt in drie fasen: ‘plaatsing’, ‘versluiering’ en ‘integratie’. Eenvoudiger gezegd kan het worden opgevat als het proces van het ‘wit maken’ van illegaal geld. SmartSearch is er voor het identificeren en verifiëren van personen en bedrijven om valse identiteiten aan het licht te brengen, waardoor het risico van impersonatie en andere witwastechnieken wordt beperkt. Door SmartSearch te gebruiken, kunnen onze klanten erop vertrouwen dat ze voldoen aan de nieuwste AML-regelgeving en aan de wetten en richtlijnen van de EU, het Verenigd Koninkrijk en de wereldwijde Financial Action Task Force (FATF).

Wat is PEP-fraude?

Een politiek prominente persoon of PEP (Politically Exposed Person) is een persoon die een prominente publieke functie bekleedt en, door zijn/haar positie en invloed een hoger risico vormt op mogelijke omkoping en corruptie voor witwasdoeleinden. PEP-fraude doet zich voor wanneer personen in politiek prominente posities het doelwit zijn om de herkomst van illegale fondsen te verbergen. SmartSearch biedt PEP- en sanctiescreening op elke AML-controle die u uitvoert, met de optie om uw klanten doorlopend te controleren op wijzigingen in de gegevensbronnen van SmartSearch. SmartSearch host de Dow Jones Factiva Watchlist die meer dan 1.100 wereldwijde sanctie- en PEP-lijsten omvat. Onze efficiënte en innovatieve processen voor het matchen van data zorgen ervoor dat het aantal fout-positieven aanzienlijk wordt geminimaliseerd, waardoor u zowel tijd als geld bespaart.

Hoe kunnen we gewaarschuwd worden voor fraude?

De eenvoudigste manier om gewaarschuwd te worden voor fraude is door gebruik te maken van een elektronisch platform, zoals SmartSearch. Ons platform controleert op verdachte activiteiten door voortdurend verschillende gegevensbronnen te controleren, waaronder referentiebureaus en fraudelijsten, evenals bankpas- en mobiele telefoonactiviteiten, en waarschuwt u voor alles wat mogelijk frauduleus is.

Hoe kunnen we controleren op fraude?

Voor alle klanten moet u cliëntenonderzoek uitvoeren om te controleren of ze zijn wie ze beweren te zijn en om het frauderisico te beperken. Als een klant valse informatie geeft of probeert de identiteit van iemand anders te gebruiken, zal het cliëntenonderzoekproces dit identificeren. Doorlopende monitoring waarschuwt u wanneer hun status verandert, bijvoorbeeld als ze worden gesanctioneerd of failliet worden verklaard, zodat u het frauderisico dat ze vormen opnieuw kunt beoordelen.

Krijg de hulp die u nodig hebt

Ons uitgebreid aanbod van fraudebestrijdingsdiensten, waaronder ID-validatie, bank-, mobiele, IP-adres- en apparaatvalidatie en toegang tot wereldwijde fraudegegevens - kan worden aangepast aan uw specifieke vereisten om een fraudepreventieoplossing op maat te creëren. 

{{ image_alt:shield.svg }}

Hier begint onze rol

SmartSearch biedt een one-stop-shop voor alle AML-vereisten van uw bedrijf. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem kunnen medewerkers op elk niveau met succes AML-controles uitvoeren. We updaten en verbeteren het platform voortdurend om ervoor te zorgen dat het de toonaangevende AML-oplossing op de markt blijft.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie