Algemene voorwaarden

Wij zijn SmartCredit Limited T/As SmartSearch, (‘SmartCredit/SmartSearch’/‘we/wij’/‘ons/onze’) een onderneming die in Engeland en Wales is geregistreerd onder nummer 05534508 en ons hoofdkantoor is gelegen te Mayfield House, Lower Railway Road, Ilkley, Leeds, LS29 8FL.

Uw toegang tot en gebruik van deze website met domeinnaam www.smartsearchuk.com (‘website’) is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in dit document (‘voorwaarden’). Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van deze website. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door herziene of nieuwe voorwaarden op deze website te publiceren. Door deze website te gebruiken nadat we de voorwaarden hebben gewijzigd, aanvaardt u deze voorwaarden en bent u eraan gebonden. Wij stellen u op de hoogte van wanneer laatst wijzigingen zijn aangebracht door de datum van deze wijzigingen in de sectie 'Laatste versie' hieronder op te nemen. Het is dus belangrijk dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Een aantal van onze diensten zijn beschikbaar op deze website en specifieke contractuele voorwaarden zijn van toepassing op elk van deze diensten. Niets op deze website mag worden opgevat als een aanbod van onze kant om diensten te verlenen aan personen die de website bezoeken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op de website en alle inhoud (inclusief alle toepassingen) op deze website berusten bij SmartCredit of zijn licentiegevers. U mag het materiaal op de website, met inbegrip van tekst, grafische voorstellingen, code en/of software, niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, opladen, posten, verzenden, onderwerpen aan reverse engineering of verspreiden, op welke manier dan ook. U mag gedeelten van materiaal van de verschillende delen van de website uitsluitend afdrukken en downloaden voor uw eigen niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt geen auteursrecht- of eigendomsvermeldingen van het materiaal te wijzigen of te verwijderen. U mag niet proberen een kwaadaardige code of virus in te voeren in een van onze systemen of deze systemen of de website op enigerlei wijze te beschadigen.

Andere product- of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Niets in deze voorwaarden verleent u op enigerlei wijze een licentie of recht uit hoofde van handelsmerken, namen of logo's van SmartCredit/SmartSearch of enige derde partij.

U mag geen enkel handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van SmartCredit en/of SmartSearch, met inbegrip van de afbeeldingen op deze website, de inhoud van enige tekst of de opmaak/het ontwerp van enige pagina of formulier op een pagina, gebruiken, framen of framingtechnieken toepassen zonder onze schriftelijke toestemming. Behalve zoals hierboven vermeld, wordt u geen enkel recht of licentie verleend door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van SmartCredit en/of SmartSearch of van enige derde partij.

Disclaimer

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn wij niet aansprakelijk voor de volgende verliezen of schade (ongeacht of dergelijke schade of verlies voorzien, voorzienbaar, bekend was of anderszins): (a) verlies van gegevens; (b) verlies van inkomsten of verwachte winsten; (c) verlies van zaken; (d) verlies van kansen; (e) verlies van goodwill of schade aan de reputatie; (f) verliezen geleden door derden; of (g) enige indirecte, gevolg-, speciale of punitieve schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht de vorm van actie.

Wij staan niet in voor de volledigheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de input- of outputgegevens en/of programma's (‘informatie’) die op deze website beschikbaar zijn. De informatie wordt verstrekt ‘zoals ze is’ en wij geven geen waarborgen, voorwaarden, garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, dat deze website zonder onderbreking beschikbaar zal zijn of vrij is van fouten, virussen of bugs. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende procedures en viruscontroles te implementeren (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van informatie.

Linkbeleid

Deze website kan hyperlinks bevatten naar webpagina's die door derden worden beheerd en onderhouden. Deze links worden enkel voor uw gemak aangeboden en wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's. Onze opname van dergelijke links houdt geen goedkeuring in van het materiaal dat het bevat of van de eigenaars. Als u de links gebruikt om webpagina's van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. U mag geen link naar onze website plaatsen zonder eerst onze schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Vertrouwelijkheid

Opmerkingen, suggesties of materialen die naar ons worden verzonden of doorgegeven (gezamenlijk ‘feedback’ genoemd), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wij hebben geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback. Door ons feedback te sturen verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke licentie om de feedback te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, te tonen en anderszins te exploiteren zonder beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke feedback is verwerkt. Zonder uw schriftelijke toestemming geven wij uw naam niet vrij en maken wij niet op andere wijze bekend dat u ons feedback hebt gegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!

Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.